Splavovanie riek. Dovoz, predaj a požičovňa člnov, raftov, kanoe a príslušenstva.

Teambuilding

Teambuilding- splavovanie, rafting


Teambuilding - Splavovanie Teambuilding HotelČlovek v práci strávi niekoľko hodín zo svojho dňa, počas ktorého svojimi činnosťami prispieva k plneniu úloh a tým zároveň splneniu cieľov spoločnosti.
V rámci týchto úloh prichádza do kontaktu aj s inými kolegami, čo niekedy ostáva len vo formálnej rovine.
Teambuildinové aktivity sa realizujú z rôznych dôvodov ale určite vždy s rovnakým cieľom, ktorým by mal byť spoznanie sa v neformálnej rovine, stmelenie kolektívu, oddych mimo pracoviska.
Toto všetko Vám dokážeme našimi službami ponúknuť.
Zameriavame sa nielen na teoretickú prípravu teambuildingu ale aj na praktickú prípravu, následne na realizáciu teambuildingu a na spätnú väzbu účastníkov teambuildingu.
Ako organizátori teambuildingu Vám vieme ponúknuť teambuildingovú aktivitu „šitú na mieru“ pre Vás, príp. Vám vieme odporučiť vhodnú teambuildingovú aktivitu so zreteľom na charakter firmy, miesto a čas, vek účastníkov, atď. Vieme Vám zabezpečiť komplexnú starostlivosť teambuildingovej aktivity, napr.: odvoz, dovoz, občerstvenie počas aktivity, ako aj zábavu po aktivite. Vo všetkých našich činnostiach uplatňujeme ľudský prístup, pretože naším hlavným cieľom je dosiahnutie maximálnej spokojnosti nášho zákazníka, účastníkov teambuildingu.  
„Pri plnení cieľov firmy sme všetci na jednej lodi, tu však môžete byť aj na viacerých lodiach Teambuilding - smile, ale cieľ je spoločný: ÍSŤ a NAPREDOVAŤ jedným smerom k jednému cieľu.“