Splavovanie riek. Dovoz, predaj a požičovňa člnov, raftov, kanoe a príslušenstva.

Cenník prenájmu

Vratná záloha za požičanie lodí

Záloha za :  Kanoe , Kajak , Packraft a Paddleboard  -- 100 €

 Záloha za Raft  --  200 €   

Záloha a požičovné sa platí pri preberaní lodí a príslušenstva v hotovosti.                  Po odovzdaní a skontrolovaní lodí a príslušenstva Vám bude záloha vrátená.                                                Za príslušenstvo požičané spolu s loďou sa záloha neplatí.

Zálohu je možne zložiť aj v Kč    1 EUR = 25 Kč

Cenník prenájmu lodí

 Typ  -  loď

1 deň

2 - 4
dni / deň

5 - 10
dni / deň

11 a viac
dni / deň

 Kajak Safari 330

16,00 €

14,00 €

12,00 €

10,00 €

 Kajak ROBfin Beaver - 1

16,00 €

14,00 €

12,00 €

10,00 €

 Kajak Solar pre max. 2 osoby

19,00 €

16,00 €

14,00 €

12,00 €

 Kajak ROBfin Beaver - 2

19,00 €

16,00 €

14,00 €

12,00 €

 Kajak ROBfin Beaver - 3

22,00 €

19,00 €

16,00 €

14,00 €

 Kanoe Palava 400 pre 2 osoby

17,00 €

15,00 €

13,00 €

11,00 €

 Kanoe Baraka pre 2+1 osoby

24,00 €

21,00 €

18,00 €

16,00 €

 Kanoe Samba 4,5 pre 2 osoby

19,00 €

16,00 €

14,00 €

12,00 €

 Raft ROBfin Mini Profi 290
 pre max. 3 osoby

34,00 €

30,00 €

26,00 €

23,00 €

 Raft ROBfin Hobit 350
 pre max. 5 osôb

36,00 €

32,00 €

28,00 €

25,00 €

 Raft ROBfin Hobit 400
 pre max. 7 osôb

40,00 €

35,00 €

30,00 €

27,00 €

 Raft ROBfin Hobit 450
 pre max. 9 osôb

45,00 €

39,00 €

34,00 €

30,00 €

 Packrafty M Sporty a L Big Bro

24,00 €

21,00 €

18,00 €

16,00 €

 Nafukovaci Paddleboard - komplet

15,00 €

13,00 €

11,00 €

9,00 €

 Nová služba - Full servis lodí : kanoe 2 €, raft 4 €                                                                        - nafúkanie na štarte, očistenie, vysušenie, zbalenie                                                                      - službu možno poskytnúť iba spolu s dopravou lodí ( 0,5 € / km )

Zľavy pre organizované skupiny – kluby, občianske združenia a partie vodákov v počte:
minimálne 15 osôb zľava 5 %
minimálne 30 osôb zľava 10 %
minimálne 50 osôb zľava 15 %

Cenník prenájmu príslušenstva

Vesta, pádlo, prilba, pumpa, hádzačka,

vodotesný vak 40 až 100 l, barel 3,6 - 50 L

1 € / ks
/ deň

Preprava lodí 0,5 € / km                                                                                                     Vždy sa účtujú všetky km tam aj späť.    Stojné 6 €/hod.

Rezervačné podmienky

  Rezervačný poplatok: - ktorý Vám bude odpočítaný s ceny prenájmu.

   kajak - kanoe 5 € / deň                              raft 15 € / deň                                výlety 50 €

  Za rezerváciu príslušenstva k lodiam sa rezervačný poplatok neplatí.

  Rezervovať a objednať je možné emailom alebo telefonicky, rezervácia je platná až
  po uhradení alebo pripísaní poplatku na účet.

  Rezervačný poplatok môžete uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet:
  - č. 2915960105/1100   Tatra Banka
  - IBAN: SK9611000000002915960105
  - Názov a adresa príjemcu platby: Milan Orto Nešporova 2238/9  010 01 Žilina
  - BIC (SWIFT) kód Tatra banky: TATRSKBX
  - Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
  - Účel platby: Rezervačný poplatok
  a v správe pre príjemcu: Firmu alebo meno a priezvisko objednávateľa

  Doplatok do celkovej sumy prenájmu sa uhrádza pri preberaní lodí a príslušenstva
  v hotovosti.
  -  ( od  celkovej sumy za prenájom sa odráta rezervačný poplatok )

Pravidlá prenájmu

Cena prenájmu je za 1 deň.

Čas prevzatia a vrátenia sa dohodne individuálne.

Prenajaté veci sa vracajú čiste a suché.

Na vode sa zdraví pozdravom  Ahoj     

Objednávka na prenájom    Objednávka lode v PDF

Poistenie zodpovednosti za škody
Vzťahuje sa na neúmyselné poškodenia plavidla alebo vybavenia pri plavbe.
Zapožičaním preberáte za lode plnú zodpovednosť.
Pri strate alebo odcudzení ste povinný túto udalosť nahlásiť na políciu a odovzdať nám záznam.
Ak nám lode z akéhokoľvek dôvodu nevrátite, ste povinní nám tieto lode a vybavenie uhradiť.
Cena sa vypočítava z nákupnej ceny od ktorej je odpočítaná amortizácia po odjazdených sezónach.
Cena poistenia je 10% z celkovej sumy požičovného pred odpočítaním zliav.
Pozor !!!   toto poistenie sa nevzťahuje na odcudzenie, stratu alebo úmyselné poškodené (napr. otvorený oheň a i. ) a škodu vzniknutú :
 * ponechaním nafúknutého člna na slnku neznížením tlaku vzduchu a následným prasknutím
  * prasknutím v dôsledku prehustenia
  * v úsekoch, kde je splavovanie zakázané
  * škodu vzniknutú pri použití po vyhlásení povodňovej aktivity

Na rieku Belá lode nepožičiavame a v prípade svojvoľného použitia lodí na splavovanie Belej neplatí ani Poistenie zodpovednosti za škody

Strata alebo odcudzenie lodí:
Pri zapožičanie preberáte za lode plnú zodpovednosť.
Ak nám lode z akéhokoľvek dôvodu nevrátite, ste povinní nám tieto lode a vybavenie uhradiť.
Cena sa vypočítava z nákupnej ceny od ktorej je odpočítaná amortizácia po odjazdených sezónach.
Pri strate alebo odcudzení ste povinný túto udalosť nahlásiť na Políciu a odovzdať nám záznam.

 

Informácia: Túto povinnosť určuje zákon č. 391/2015, Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a Zákon č. 102/2014
Informácia o ( ARS a RSO ) - možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eclny.sk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).